İletişim Fakültesi

İletişim Fakültesi

Müktesebat Toplantıları

Medya ve İletişim Çalışmalarının eklektik yapısının zorunlu kıldığı çoklu disiplinlerin bilgi birikiminden istifade etme gerekliliğinden hareketle başta fakültemiz olmak üzere Türkiye’de üretilen sosyal ve beşerî bilimler birikiminin paylaşılması ve müzakere edilmesi amacıyla Müktesebat Toplantıları üst başlıklı bir toplantı dizisi düzenlenmeye başlanmıştır.

Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı’nın koordinasyonuyla Fakültemizde düzenlenen Müktesebat Toplantıları ile “Tez Sunumu, Yöntem Konuşmaları, Bir Kitap Bir Yazar, Saha Araştırmaları Deneyimi” vb. alt başlıklarla akademik ve entelektüel çalışmaların sunumu ve tartışılması imkânı elde edilmiş olacaktır.

Buradan hareketle Müktesebat Toplantıları dizisine “Davetli Konuşmacı” olarak katılmak isteyen fakültemizin değerli mensuplarının, sumeyra.tuzun@marmara.edu.tr eposta adresine bildirimde bulunmaları önemle rica olunur.

Bu sayfa İletişim Fakültesi tarafından en son 07.03.2019 18:08:10 tarihinde güncellenmiştir.