Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi

Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi (Turkish Review of Communication Studies)

 

Amaç ve Kapsam

 

Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi (Turkish Review of Communication Studies – TURCOM), 1992 yılında “Marmara İletişim Dergisi” adıyla yayınlanmaya başlanmış, 2018 yılında yeni adını almıştır. Dergimiz, medya ve iletişim çalışmaları alanlarında ulusal ve uluslararası yüksek kalitede araştırmalar yayınlamayı amaçlamaktadır.

 

Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan, uluslararası hakemli, açık erişimli bir elektronik dergidir. Medya ve iletişim çalışmaları alanındaki tüm makale ve değerlendirme yazılarına açıktır. TURCOM, Emerging Sources Citation Index (ESCI), EBSCOhost, DOAJ, TRDizin ve Ulrichsweb tarafından taranmaktadır. Makalelere çift kör hakem süreci uygulanmakta olup, makale gönderimi için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

 

Makale çağrıları düzenli olarak https://dergipark.org.tr/tr/pub/turcom adresinden yapılmakta ve editoryal süreçlerin tamamı bu websitesi üzerinden gerçekleşmektedir.

 

Güncel Duyurular: https://dergipark.org.tr/tr/pub/turcom/about-journal

Dergi Yazım Kuralları: https://dergipark.org.tr/tr/pub/turcom/writing-rules

Etik İlkeler ve Yayın Politikası: https://dergipark.org.tr/tr/pub/turcom/policy

Dergi Arşivi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/turcom/archive

 

Editöryal Ekip

 

Editör: Doç. Dr. Alparslan Nas 
Editör Yardımcıları: Doç. Dr. Merve Çerçi, Arş. Gör. Dr. Betül Kılıç, Arş. Gör. Fatmanur Demir

 

Yayın Kurulu

 

Prof. Dr. John Keane (The University of Sydney)

Prof. Dr. Ebru Özgen (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. K. Nazlım Tüzel Uraltaş (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Filiz Balta Peltekoğlu (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Cem Sefa Sütçü (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Necmi Emel Dilmen (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Özçağlayan (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Serpil Kırel (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. Alparslan Nas (Marmara Üniversitesi)

 

Danışma Kurulu

 

Prof. Dr. Ayda Uzunçarşılı Soydaş (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Erhan Akyazı (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Serhat Ulağlı (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Filiz Aydoğan(Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Özhan Tıngöy (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Cengiz Anık (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Yusuf Devran (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Nurhan Tosun (Fenerbahçe Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdullah Özkan (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Rıdvan Şentürk (İstanbul Ticaret Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet Kalender (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Şahin Karasar (Maltepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Mutlu Binark (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Şükrü Sim (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Mete Çamdereli (İstanbul Ticaret Üniversitesi)

Prof. Dr. Filiz Otay Demir (Maltepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Deniz Yengin (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Prof. Dr. Kemal Süher (Bahçeşehir Üniversitesi)

Prof. Dr. Billur Ülger (Yeditepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Nazife Güngör (Üsküdar Üniversitesi)

Prof. Dr. Müge Elden (Ege Üniversitesi)

 

İletişim

 

Web Sayfası : https://dergipark.org.tr/tr/pub/turcom

E-Posta : iletisimdergi@marmara.edu.tr  

Sosyal Medya: Twitter: https://twitter.com/turcomdergi Facebook: https://www.facebook.com/marmarailetisimdergi/

 


Bu sayfa İletişim Fakültesi tarafından en son 17.10.2022 22:40:19 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM