Dekanlık

Dekan

Dekan.jpeg (1.54 MB)

Prof. Dr. Mehmet Emin BABACAN


MEHMET EMİN BABACAN Malatya’da dünyaya geldi. 2005 yılında Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. 2007-2009 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Birikim Dergisi ve Dergi Etrafında Gelişen Din Tartışmaları” isimli Yüksek Lisans tezini hazırladı. Doktorasını ise, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Toplumsal Paylaşım Ağlarında Sosyal Sermaye Pratikleri” ismiyle 2012 yılında tamamladı. İlgi alanlarını iletişim sosyolojisi, yeni medya, sosyal medya, sosyal sermaye, toplumsal hareketler oluşturmaktadır. 2010-2011 döneminde 6 ay süreyle İngiltere’de University of Essex’de araştırmacı olarak bulunmuştur. Yine 2014-2015’de 1 yıl süreyle Amerika’da University of Wisconsin-Madison’da misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. 2017 yılında ‘İletişim Çalışmaları’ Bilim Alanı’nda Doçent unvanı alan Babacan halen Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi’nde Prof. Dr. olarak öğretim üyeliğine devam etmektedir. Babacan’ın farklı hakemli dergiler ve derleme kitaplardaki makaleleri ve sunduğu ulusal/uluslararası bildirilerinin yanı sıra; yayımlanan kitabı; Sosyal Medya ve Gençlik (Açılım Kitap, 2015, Bir Yayınları, 2017).

 

DEKAN YARDIMCILARI

serkanbayrakcı.JPEG (196 KB)

Doç. Dr. Serkan BAYRAKCI

2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldu. 2015 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilişim Bilim Dalında “Sosyal Bilimlerdeki Akademik Çalışmalarda Büyük Veri Kullanımı” başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı.  2020’de aynı bölümde “Dijital Yetkinlikler Bütünü Olarak Dijital Okuryazarlık: Ölçek Geliştirme Çalışması” başlıklı teziyle doktor ünvanını aldı. 2023 yılında ‘İletişim Çalışmaları’ alanında Doçent unvanı alan Bayrakcı halen Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi’nde öğretim üyeliğine devam etmektedir.

 

yusufziyagökçek.JPEG (314 KB)

Doç. Dr. Yusuf Ziya GÖKÇEK

2006 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisansını 2011’de “Postkolonyal Afrika Sineması” başlıklı teziyle Beykent Üniversitesi Sinema-TV Ana Bilim Dalı’nda tamamladı. Doktorasını 2017'de “Üçüncü Sinema'dan Fernando Solanas Sineması'na Bakış” başlıklı teziyle Marmara Üniversitesi Sinema Ana Bilim Dalı'nda tamamladı. 2023 yılında ‘Sinema’ alanında Doçent unvanı alan Gökçek halen Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim üyeliğine devam etmektedir.


 

Fakülte Sekreteri

Ökkeş ÇULLU


Bu sayfa İletişim Fakültesi tarafından en son 23.07.2024 16:51:17 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM