Dekan'ın Mesajı

Fakültemiz, 1948 yılından sürüp gelen büyük bir geleneği ve mirası içinde taşımaktadır. Ülkemizin ve dünyanın yaşadığı önemli değişmelere duyarlı ve açık bir biçimde yeni isimler, yeni bilimler ve yeni akademik katılımlarla beraber zenginleşerek günümüz dünyasına cevap verebilecek bir aşamaya ulaşmıştır.

 

İletişim Fakültemiz, modern iletişim söylemlerini, araçlarını ve perspektiflerini kullanmaya çaba gösteren ve bunu öğrencilerine kavratma amacında olan bir akademik dünyadır. Küresel Çağ’da bunu daha da yenileyerek ileriye taşımaktadır. Bu çerçevede alt bilim dalları, akademik kadrolar, alt yapı ve teknolojik donanımlarıyla her zaman gelişme istidadı içinde olacaktır. İletişim Fakültemiz Türkiye, bölge ve dünyanın gazetecilerini, televizyoncularını, sinema yönetmenlerini ve halkla ilişkiler uzmanlarını yetiştirmektedir.

 

İletişim Fakültemiz, geniş akademik kadrolarıyla zengin bir araştırma imkânı sunmaktadır. Lisansüstü programlarıyla akademik yetkinliği ülkesinin ve dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek biçimde sürdürmektedir. Bu yönüyle fakültemiz, bir akademisyen yetiştirme dünyasıdır. Özerk bilimsel ortamı, zengin akademik kadrosu ve bilimsel araştırma geleneği bu açıdan önemli katkılar vermektedir.

 

Sevgili öğrenciler,

İletişim Fakültemiz yeteneklerinizi geliştirmeniz, mesleki donanımlar kazanmanız ve sosyal çevre edinerek öz güven sahibi olmanız için sizlere çok önemli imkânlar sağlamaktadır. Teknolojik alt yapımız, akademik kadrolarımız ve fiziki ortamlarımız her zaman sizlere hizmet sunmaktadır. Küresel dünyanın gerçekleriyle uyumlu mesleki donamıma sahip, düşünen, araştıran ve sorgulayan yurttaşlar olarak yetişiyorsunuz. Laboratuvarlarımız, hazırlık dil okulumuz, yüzde otuz dil eğitimimiz sizleri yeni küresel dünyaya hazırlamaktadır.

İletişim Fakültesi, geleneği olan ve zengin medya dünyasının içinde yer aldığı İstanbul’da yerleşik olan bir okuldur. Bu konseptiyle sizlere geniş bir sosyalleşme ve mesleki tecrübe edinme olanakları vermektedir. Öğrenciler hem İstanbul’un hem de Fakültemizin ortamında yetişmektedir.

 

Sevgili akademisyenler,

Fakültemizin geleneği her zaman yenileyerek ilerleyecektir. Türkiye’nin ve dünyanın gelişmelerine açık, medya sektörüyle iş birliğine olumlu bakabilen, araştırma ve düşünme yeteneklerine sahip bireyler yetiştiren bir okuluz. Geniş programlar ağı, öğrenci yoğunluğu ve alt yapı imkânları ile heyecanlı bir çalışma ortamı oluşturmaktayız. Bilimin heyecanla, inançla, ilgiyle, düşünmeyle ve araştırmayla yapıldığını hepimiz biliyoruz. Bizler akademisyenler olarak öğrencilerimizi ulusal ve küresel taleplere uygun donanımlara sahip hale getirmekle sorumluyuz. Türkiye’nin gelişmek ve kalkınmak için hareketlendiği bu tarihsel dönemde iletişim aktörleri, araştırmaları, projeleri ve ürünleriyle bizler de bu kervana katılarak katkı sağlamalıyız.

En derin sevgilerimle.

Dekan

 


Bu sayfa İletişim Fakültesi tarafından en son 18.02.2021 14:41:31 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM