Dekan'ın Mesajı

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, ülkemizin medya ve iletişim alanında önemli marka değerlerinin başında gelmektedir. Fakültemiz küresel salgın ve deprem gibi ulusal afetlerle geçen son birkaç yılın ardından yeni bir yönetimle yoluna devam etmektedir. Yönetim anlayışımız, yenilenme kadar sürekliliği de dikkate alan bir perspektifle medya ve iletişimdeki yapısal dönüşümü, bu yapısal dönüşümde dijitalleşmenin baskın etkisini de dikkate alarak bu alana değer katabilecek bir kurumsallaşma çabasını öncelemektir. 

Bu çerçevede lisans-lisansüstü eğitim ve öğretim başta olmak üzere, araştırma üniversitesi vizyonu ile uyumlu bir fakülte yapılanmasının gerekliliği önceliklerimiz arasındadır. Kamu, özel ve sivil toplumun paydaşlığında yeni yüzyılın ihtiyaçlarıyla uyumlu bir mesleki eğitim ve bilimsel bilgi üretimini sağlayacak, fakültemizin mevcut kapasitesini daha nitelikli hale getirecek çalışmalar esas alınacaktır. Fakültemizin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesiyle birlikte temel bir hedef olarak medya ve iletişim alanına denk gelen ihtiyaç ve taleplerin karşılanabilmesine yönelik çalışmalara önem verilecektir. Söz konusu çalışmalar akademinin yanı sıra toplumsal ihtiyaçların karşılanmasına katkı sunacak bir vizyonla yapılacaktır.

Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi kapsamında değer verilen bir diğer husus da öğretim elemanları ve öğrencilerimizin potansiyelini daha etkin kullanabilmelerine imkân tanıyacak iletişime açık, interaktif bir iklimin oluşturulmasıdır. Fakültenin varoluş amacına uygun, kurumsal aidiyeti ve verimliliği arttıracak katılımcı ve gerçekçi bir iletişim süreç yönetimi, stratejik hedeflerimizin başında gelmektedir.

Bu anlayış ve vizyonla Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin, sahip olduğu kurumsal kapasite ve potansiyelini geliştirerek, kampüs sınırlarının ötesinde ulusal ve uluslararası düzlemde hak ettiği seviyeye taşınmak için ciddiyet, sabır ve özveri temel ilkelerimiz olacaktır.

Dekan-Fotoğraf.jpg (57 KB)

Prof. Dr. Mehmet Emin BABACAN
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı


Bu sayfa İletişim Fakültesi tarafından en son 04.04.2024 13:38:46 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM