İletişim Araştırmaları ve Uygulama Laboratuvarı (İLAB)


Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Laboratuvarı (İLAB) kadrosundaki araştırmacı ve uzmanlar yardımıyla iletişim konusundaki bilimsel ve uygulamalı araştırmalara odaklanmaktadır. İLAB iletişim disiplinindeki gelişmeleri takip ederek; öğrencilere, uzmanlara ve akademisyenlere kapsamlı bir çalışma ortamı sunmayı hedeflemektedir.

 

İLAB'ın Temel Faaliyet Alanları:

 

Bilimsel ve Uygulamalı Araştırmalar: Laboratuvar, kadrosundaki araştırmacı ve uzman personeliyle iletişim alanında çeşitli bilimsel ve uygulamalı araştırmalar gerçekleştirir. Bu araştırmalar, iletişim disiplinindeki gelişmeleri takip ederek bilim iletişiminin gelişmesine katkıda bulunmayı hedefler.

 

İşbirlikleri ve Protokoller: İLAB, ilgi alanına giren ulusal ve uluslararası ticari ve resmi kurumlarla işbirliği yaparak anlaşmalar ve protokoller oluşturur. Bu sayede, alandaki işbirliğini teşvik eder ve iletişim konusunda çeşitli projelerde yer alır.

 

Araştırma Projeleri: Laboratuvar, araştırma kuruluşları ile ortak çalışma projeleri hazırlayarak yürütür. Bu projeler, iletişim alanında çeşitli konularda derinlemesine çalışmaları içerir.

 

Toplum Araştırmaları: İLAB, toplum üzerinde yaratılan etkilerin ölçülmesi amacıyla alan araştırmaları gerçekleştirir. Bu araştırmalar, iletişim disiplininin toplumsal etkilerini anlamak ve değerlendirmek için önemli veriler sunar.

 

Eğitim Programları, Staj İmkânları ve Sertifikalar: İLAB, iletişim araştırmaları alanında uzmanlar yetiştirmek amacıyla gerekli eğitim olanaklarını sağlar. Fakülte bünyesinde staj imkânları oluşturarak öğrencilere uygulamalı deneyim kazandırır. İLAB, iletişim araştırmaları alanında kongre, konferans, seminer, sempozyum, panel ve çalıştay gibi çağdaş eğitim programları ile kurslar düzenler. Ayrıca sertifika programları aracılığıyla katılımcılara uzmanlık alanlarında belgelendirme imkânı sunar.

 

Yayın ve E-Yayıncılık: İLAB, iletişim araştırmaları alanında dergi, broşür, rapor, derleme veya kitap yayınlarına destek verir. Elektronik yayıncılık konusunda aktif rol alarak bilgi paylaşımını destekler.

 

Yarışma, Festival ve Ödüller: İLAB, iletişim araştırmaları alanında düzenlenen yarışma ve festivallerle ödüller verir. Bu etkinlikler, alandaki başarılı çalışmaları teşvik eder ve destek sağlar.

 

Hizmet İçi Eğitim Programları: İLAB, İletişim Fakültesi bünyesinde hizmet içi eğitim programları düzenleyerek akademik ve resmi kurumlar, mesleki ve özel kuruluşlarla işbirliğini koordine eder.


Koordinatör: Prof. Dr. Ayda Uzunçarşılı Soydaş

Koordinatör Yardımcıları:  Prof. Dr. Ebru Özgen (Projeler)

                                          Doç.Dr. Bilge Şenyüz (İdari İşler)

                                          Prof. Dr. Çiğdem Aytekin (Teknik/Bilişim Altyapı )

                                          Dr. Öğr. Üyesi. Halil İbrahim Zeytin (Dış Paydaş İletişimi)


Tema Sorumlusu ve Yardımcıları:

  • Reklam ve Pazarlama Araştırmaları

Tema Sorumlusu : Doç.Dr. Betül Özkaya

Tema Yardımcısı : Dr.Öğr. Üyesi Sinem Güdüm

 

  • Halkla İlişkiler ve İtibar Ölçümleme

Tema Sorumlusu : Prof.Dr.  Mehmet Emin Babacan

Tema Yardımcısı : Doç.Dr. Zuhal Akbayır 

 

  • Sosyal Medya ve Hesaplamalı Sosyal Bilimler

Tema Sorumlusu :  Prof. Dr. Cem Sütçü

Tema Yardımcısı : Dr.Öğr. Üyesi Burak Polat

 

  • Dijital Oyun Araştırmaları ve Uygulamaları

Tema Sorumlusu :  Doç.Dr. Yavuz Kerem Demirbaş

Tema Yardımcısı : Doç. Cemile Tokgöz Şahoğlu

 

  • Medya Takibi ve Ölçümleme

Tema Sorumlusu :  Doç.Dr. Hediyetullah Aydeniz

Tema Yardımcısı : Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra Tüzün

 

  • Deneysel Araştırmalar / Nöro-Davranışsal Araştırmalar

Tema Sorumlusu :  Dr. Öğr.Üyesi Serhan Tezgeç 

Tema Yardımcısı : Arş.Gör. Barış Tavukçuoğlu 

 

  • Nitel Araştırmalar

Tema Sorumlusu :  Doç.Dr. Yeliz Kuşay

Tema Yardımcısı :  Doç.Dr. Deniz Güven 


Bu sayfa İletişim Fakültesi tarafından en son 16.01.2024 23:26:43 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM