İletişim Fakültesi

İletişim Fakültesi

Radyo Televizyon Tezsiz Yüksek Lisans Programı Başvurusu

Ön kayıt başvuruları 02-13 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

Başvuru sistemi için tıklayınız. (02.01.2017 saat:10.00 itibarıyla açılacaktır.)

Başvuru detayları ve ön kayıt işlemleri hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Başvuru Şekli;

 • Başvurular (ön kayıt)  tamamen internet üzerinden yapılacaktır. 
 • Enstitümüz lisansüstü programlarına başvurmak isteyen adayların,  ön kayıt için başvuru sistemi  üzerinden daha önce hesabı olmayanlar “yeni hesap” oluşturarak, sırasıyla ilgili sekmelerden istenilen bilgileri girerek, başvuru ekranında yüklenmesi istenilen belgeleri pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemesi gerekmektedir.(Dosyalar için yeteri kadar kota verilmiştir.  Büyük boyutlu dosyalar için online dosya küçültme programlarını kullanınız.  Ya da tarama çözünürlüğünü azaltarak tarayınız.
 • Kayıt sırasında,  aktif olarak kullanılan e -posta adresinin girilmesi zorunludur.(Bilgilendirme e-posta aracılığıyla yapılacaktır.)
 • Yüklemesi yapılan bilgi ve belgeler ilgili enstitümüz personelleri tarafından kontrol edilip onaylanacaktır. Enstitümüz tarafından onay/red verilen adaya bilgi maili gönderilecektir. Yüklenen bilgi ve belgelerde eksiklik veya hata olması durumunda da (Enstitümüz tarafından, başvuru sırasında belirttiğiniz e- posta adresinize bilgilendirme yapılacaktır. Geçersiz başvuru,  onaysız belge, eksik evrak vb.)  “Onaylanmış olan tercihler değiştirilemez ve silinemez”. (Onaylanmış her tercih adaya kayıt hakkı tanımaz. Tüm şartların sağlanması gerekir.)  Başvuru tarihleri dışında Enstitümüz tarafından onay işlemleri devam edebilir. Bu durumda başvuru tarihleri dışında belgeler ilk defa kontrol ediliyorsa hatalı belgelerde bir kez düzeltme hakkı verilir.
 • Başvuru tarihleri süresince  (ön kayıt sırasında)  oluşturulan kullanıcı bilgisiyle sisteme giriş çıkış yapılarak bilgi ve belgelerde güncelleme yapılabilecektir. Başvurusu belirli bir nedenden dolayı onaylanmayan aday, e-posta adresine gönderilen gerekçe doğrultusunda (Geçersiz başvuru, onaysız belge, eksik evrak vb.) gerekli düzeltmeleri yaparak tekrar kontrol edilmesini sağlayacaktır.
 • Tüm şartları yerine getirmiş aday, başvuru ekranında belirtilen yer, tarih ve saatte ilgili sınavlara katılacaklardır.
 • Değerlendirme tablosunda yer alan,  puanlamaya katılacak olan değerlerin tamamlanması sonucunda ilgili hesaplamalar yapılarak sıralama belirlenecektir.
 • Ön kayıt sonrası beyan edilmiş bilgi ve belgelerin, kesin kayıt sırasında ibraz edilen bilgi ve belgelerle uyuşmaması durumunda sorumluluk adaya aittir. Uygun olmayan başvurular, kesin kayıt hakkı kazanılsa dahi geçersiz sayılacaktır.
  Ön Kayıtta İstenen Bilgi Ve Belgeler (TC Vatandaşı ve Yabancı Uyruklular);
 • Aşağıdaki belgeler, başvuru sırasında sisteme yüklenecektir. Belgelerin onaylı ve imzalı olması gerekmektedir.
 • Mezuniyet Belgesi (pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir)programlara başvuracak adayların Lisans  programlarından  mezun  veya  Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Mezun durumda olmayan adaylar “mezun” kutucuğunu işaretlemeyerek, bu alana belge yüklemeyeceklerdir.
 • Transkript Belgesi (onaylı, zorunlu), (pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir)(Başvuru sırasında mezun olmayanlar için transkriptlerinin en az 7 dönemlik olarak ve Üniversitesi tarafından  “GANO  (Genel Ağırlıklı Not Ortalaması)”  hesaplanmış olarak yüklenmesi gerekmektedir.) (Not değişikliği durumunda güncelleme talep edilmez.) (4'lük veya 100'lük ortalamanın hesaplanmış olması gerekmektedir.)
 • Fotoğraf  (jpeg formatında sisteme yüklenecektir .) (zorunlu);
 • Yüklenen fotoğraflar, adayın tanınmasını sağlayacak vesikalık fotoğraf şeklinde olmak zorundadır. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların öğrenci kimlik kartları, yüklemiş oldukları resimler ile basıma gönderilecektir. Vesikalık fotoğraf dışında yüklenen tüm fotoğraflar iptal edilecektir.
 • Denklik Belgesi (TC Vatandaşı için), (pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir );  Lisans eğitimini yurtdışında tamamlamış TC Vatandaşı adayların; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından diploma denklik belgesi almaları gerekmektedir. Diploma Denklik Belgesi müracaatını yapan aday başvurusunu gerçekleştirebilir, ancak kesin kayıt sırasında ibraz edilmesi gerekmektedir.
 •  Yüksek lisans başvurusunda bulunacak Yabancı Uyruklu adayların, denklik başvurusu yapmalarına gerek yoktur.
 •   Türkçe olmayan belgelerde;  (Yurt dışında okumuş Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu adaylar); Yukarıda yer alan belgelere ek olarak
 • Yurt dışında okumuş Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu adaylar, ön kayıtta sisteme yükleyecekleri belgeleri (mezuniyet, transkript ve diğer belgelerini), başvurdukları programın dilinde veya Türkçe tercümesi yapılmış olarak hazırlayarak başvuru yapmaları gerekmektedir.
 • Yeminli tercüman tarafından onaylı ve imzalı olarak pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir.
 • Noter tasdiki kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan istenecektir.
 • Ön Kayıt için noter onayına gerek yoktur.


Bu sayfa İletişim Fakültesi tarafından en son 12.09.2017 15:59:28 tarihinde güncellenmiştir.