7417 SAYILI AF KANUNU HAKKINDA DUYURU

2547 sayılı Kanun'un 44'üncü maddesi "c" fıkrası uyarınca dört yıl üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları tarafından 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişikleri kesilmesi gerekirken bu tarihten sonra ilişiklerinin kesilmesi için karar alarak ilişik kesilme işleminin tamamlanmak üzere Yükseköğretim Kuruluna isimleri bildirilen öğrenciler ile 5 Temmuz 2022 tarihinden önce anılan maddede tanımlanan azami öğrenim süresini tamamlamaları nedeniyle ilişikleri kesilmesi gerekirken COVID-19 Salgını nedeniyle Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından 27 Eylül 2021 tarihli kararı ile verilen sınav haklarını kullandıklarından ilişikleri 5 Temmuz 2022 tarihinden sonra kesilen öğrencilere zamanında bilgilendirme yapılmış olması halinde ilişikleri kesilenler 2547 sayılı Kanun'a eklenen Geçici Madde 83 hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

Bu durumda olup ilişiği kesilen öğrencilerin en geç 7 Aralık 2022 tarihi mesai bitimine kadar şahsen veya kanuni temsilcisi aracılığıyla Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokuluna başvuruda bulunarak aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte kayıt işlemlerini tamamlamalıdırlar.

* Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.Önlisans/Lisans Öğrencilerinden Kayıt İçin İstenen Belgeler:

Adli Sicil Kayıt Belgesi (son 5 gün içinde alınmış olmalı.)
Lise Diploması Aslı ve Fotokopisi
ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi
Kimlik Fotokopisi
2 Adet Vesikalık Fotoğraf
Askerlik Durum Belgesi

HIZLI ERİŞİM