İsteğe Bağlı Staj Duyurusu

İsteğe bağlı staj yapmak isteyen öğrencilerin dikkatine;

 

(1) 4 yıllık lisans eğitimi boyunca isteğe bağlı staj süresi toplamda 30 iş gününü geçemez.
(2) İsteğe bağlı staj 30 iş gününü aşmayacak şekilde bir seferde aynı iş yerinde yapılacaktır.
(3) Resmi tatil günlerinde ve eğitim-öğretimin devam ettiği dönemlerde staj yapılamaz.
(4) Yaz okulunda ders alan öğrenciler bu dersleri süresince staj yapamaz.
(5) Mazeret nedeni ile staj yapamayanlar raporlarını aynı gün Fakülte muhasebe birimine bildirmek zorundadır. Aksi takdirde SGK cezasını ödemek durumunda kalırlar.
(6) Staj komisyonunun onayı olmadan staj tarihleri ve yerleri değiştirilemez.
(7) Staj yapılacak aylar Temmuz ve Ağustos aylarıdır.
(8) İletişim Fakültesinin Web sitesinde öğrenci staj ve uygulama sekmesindeki staj formlarını staj yapacağı kuruma  doldurtup kaşeletip ve imzalatıp  bölüm sekreterliğine 15 Haziran 2023'e kadar teslim etmesi gerekmektedir.
(9) Diğer konularda bilgi için, 0216 777 2041 ve 0216 777 2040 numaralardan bilgi alabilirler.

HIZLI ERİŞİM