Marmara İletişim Dergisi Toplantılarının Üçüncüsü Olan "Türkiye'de Medya ve Habercilik" Paneli Gerçekleştirildi

Marmara İletişim Dergisi toplantılarının üçüncüsü olarak düzenlenen "Türkiye'de Medya ve Habercilik" başlıklı panelde, alanında uzman akademisyen ve sektörde yetkin konuşmacılar bir araya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin Medya Merkezi TV stüdyolarında gerçekleşen panelin moderatörlüğünü Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Anık yaptı. Panelde  Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Doç. Dr. Mehmet Özçağlayan, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Ali Özcan,  Anadolu Ajansı Haber Akademisi Koordinatörü Ümit Sönmez,  TRT Arapça Genel Yayın Yönetmeni Resul Serdar Ataş yer aldı.

 

Toplantı açılışında konuşan Marmara İletişim Dergisi editörü Yrd. Doç. Dr. Hediyetullah Aydeniz, editörlük görevini yürüttükleri son iki yıllık süreç içerisinde yola çıkarken belirlenen Yayım periyodunun korunması, derginin ulusal ve uluslar arası indekslerce taranması, dergi arşivinin oluşturularak elektronik mecralara erişime açılması, Türkiye’nin güncel ve temel sorunlarını tema olarak ele alınması ve basım sonrası dergi içeriğinin akademik gündeme taşınması hedeflerinin tümünün gerçekleştirildiği belirtti. Bu çerçevede günümüzün  ve Türkiye’nin önemli meseleleri olarak gördüğümüz mülteciler, habercilik ve şiddet temalarını  5 sayı ile ele aldıklarının, Ekim ayı içerisinde de ULAKBİM TR Dizini ve Directory of Open Access Journals (DOAJ)’dan kabul aldıklarının altını çizdi. EBSCO ve DOAJ’ın yanında atıf indeksi ve veritabanı kabullerini genişletmek için Web of Science ve Emergin Sources Citation Index (ESCI) başvurularını yaptığını açıklayan Aydeniz, E-ISSN alınması ile hem matbu hem elektronik dergi haline gelen Marmara İletişim Dergisi’nin, ulakbim-tr dizinine kabul almasının sağladığı imkanla “online first” imkanını da akademisyenlere ve araştırmacılara sunmuş olduğunu kaydetti.

Aydeniz, 2018 yılı için “Medya ve Demokrasi” ve “Türkiye’de Medya, Darbe ve 15 Temmuz” temalarıyla iki özel sayı olmak üzere toplam 4 sayı çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca Mayıs ayında bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Marmara Lisansüstü İletişim Öğrenciler Kongresi için de yazı çağrısına çıktıklarını söyleyen Aydeniz tüm akademisyen, araştırmacı ve öğrencilerin makale ve değerlendirme yazılarıyla dergiye, tebliğleriyle de kongreye katkı sunma çağrısını yineledi.

Panele giriş konuşmasında haber hakkında tanımlarda bulunan Prof. Dr. Cengiz Anık, haberi anlamlılık, önemlilik, zamanlılık gibi ilkelerden çok, haberin kokusunu alma ve haberin kaynağıyla görüşürken satır arası okumanın önemini vurgulayarak “Türkiye’de Medya ve Habercilik” arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Dekan Anık’ın konuşmasının ardından Marmara İletişim Dergisi’nde editör yardımcılığı yapan Yrd. Doç. Dr. Yenal Göksun’a, Ar. Gör. Süheyla Nil Mustafa’ya, Ar. Gör. Seher Midilli’ye gösterdikleri başarıdan dolayı teşekkür beratı ve plaketi sırasıyla Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Prof.Dr. Filiz Aydoğan Boschele, Dekan Yardımcısı Yrd.Doç.Dr.Yalçın Lüleci, Dekan Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof Dr. Özhan Tıngöy tarafından verildi.

 

Panele TRT Arapça Genel Yayın Yönetmeni Resul Serdar Ataş’ın “Türkiye’de Medya ve Habercilik” başlıklı sunumuyla başlandı. Ataş, habercilikte ‘dil inşası meselesi’ kavramına vurgu yaparak, hikâyenin nasıl görüleceği ve anlatılacağı ve hangi hikâyeyi göreceklerine ilişkin meselenin daha çok önem kazandığını belirtti. Medyanın algısal gerçeklik yarattığını ve bundan kaçmanın zor olduğunu belirten Ataş, ayrıca medyanın temel görevinin, hakikatin kaynağına götürmesinin zorunluluğunun altını çizdi.

 

“Akademi-Sektör İlişkisi Çerçevesinde Gazetecilik Eğitimi” başlıklı tebliğini sunan Doç. Dr. Mehmet Özçağlayan, gazeteciliğin diplomaya ihtiyacı olup olmadığını tartışmaya açtı.

Nitelikli gazetecinin yetişememesinin büyük bir sorun olduğunu belirten Özçağlayan, eğitimli olmanın medya sektöründe karşılığını bulunmadığına, çözüme ancak eğitimi geleceğin beklentilerine uygun yeterli yapılanmaya gidilmesiyle kavuşulacağını belirtti.

 

“Habercilik Eğitiminde Güncel Sorunlar”ı başlıklı tebliğle katılan AA Haber Akademisi koordinatörü Ümit Sönmez, “Medyayla ilgili bir iş yapıyorsanız sadece medyacı, fotoğrafçı, editör, haberci olamazsınız. Tek bir bilim dalıyla, sadece gazetecilik okumakla gazeteci olunmaz. Eğitiminize başka bir bilim dalı daha ekleyin. Bunlar sevdiğiniz şeyler olsun.” şeklinde konuştu.

 

Panelin son tebliği “Dijitalleşme ve Habercilik” başlıklı tebliği ile yeni gazetecilik anlayışına dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Ali Özcan, dijitalleşmeyle birlikte habercilik dünyasının “Kendi haberini kendisi üreten, kendi ürettiği gerçekliği yeniden inşa edip pazarlayan bir sistem” hüviyeti kazandığını belirtti.  Gazeteciliğin, bu alanda eğitim alan insanların dışında gelişen bir meslek olmaya başladığını belirten Özcan, artık farklı mesleklerden insanların da haber yazabildiğini kaydetti. Özcan, dijitalleşme olgusunun gerçekleşmesi aşamasında, devletin ‘dijital dönüşüm’ konusunda destek olmasının gerektiğini ve bunun medya-akademi işbirliğiyle birliğiyle sağlanacağını belirtti. Panel, öğrencilerin ve akademisyenlerin katıldığı soru-cevap bölümüyle sonlandı.

HIZLI ERİŞİM