Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi 45. Sayısı Yayında!

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde çıkarılan Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi'nin 45. sayısı okuyucularıyla buluştu. Bu sayımızda, iletişim dünyasının farklı alanlarına ışık tutan beş araştırma makalesi, bir derleme makale ve bir de vefeyat metni yer almaktadır.

Yeni sayımızda, dijital kültür, medyada mahremiyet sorunsalı, marka iletişimi, sürdürülebilirlik, çevrimiçi eğitim, iletişim ve yönetim bilimleri ilişkisi, TikTok kullanımı ve duygusal yalnızlık gibi konular derinlemesine analiz edilmektedir. Bu geniş yelpazedeki konular, okuyucularımıza güncel ve önemli tartışmalar hakkında kapsamlı bilgiler sunmayı amaçlamaktadır.

Bu sayımızı özel kılan bir diğer unsur ise, yakın zamanda kaybettiğimiz çok değerli öğretim üyemiz Doç. Dr. Yalçın Lüleci anısına kaleme alınan vefeyat metnidir. Kendisinin iletişim alanına olan katkıları ve akademik dünyada bıraktığı izleri saygıyla anıyoruz.

Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi'nin bu yeni sayısı, iletişim bilimleri alanında çalışan akademisyenler, öğrenciler ve sektörel profesyoneller için önemli bir kaynak olma niteliği taşımaktadır. Herkesi bu değerli çalışmaları okumaya ve tartışmaya davet ediyoruz.

Dergimize katkıda bulunan tüm yazarlarımıza, hakemlerimize ve editörlerimize teşekkür ederiz.

Keyifli okumalar dileriz!

https://dergipark.org.tr/tr/pub/turcom/issue/85981

 

HIZLI ERİŞİM